✦  უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი, მოადგილე

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო

✦  საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

✦  იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

✦  საფინანსო, შესყიდვებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 

✦  მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
✦  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი
✦  ბუღალტერია

✦  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი