ინფორმაცია დოკუმენტბრუნვისა და მოქალაქეთა მიღების შესახებ


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2024 წელი


♦ უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრში მოქალაქეთა მიღების სტატისტიკა - I,II,III,IV კვარტალი, 2023 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2023 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2023 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2023 წელი

♦ უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრში მოქალაქეთა მიღების სტატისტიკა - I-III კვარტალი, 2023 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2023 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2023 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2022 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2022 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2022 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2022 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2022 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2021 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2021 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2021 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2021 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2020 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2020 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2020 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2020 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2019 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2019 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2019 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2018 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2018 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2018 წელი


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2017 წელი

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა  III კვარტალი, 2017

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა  II კვარტალი, 2017

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა  I კვარტალი, 2017


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2016


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2015

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2015

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი, 2015

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი, 2015


✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი, 2014

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი, 2014ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების სხდომების რაოდენობის შესახებ


♦ კომიტეტების სხდომების რაოდენობა - 2023 წელი

♦ კომიტეტების სხდომების რაოდენობა - 2022 წელი


 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ განცხადებების რეესტრი


 ♦ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ განცხადებების რეესტრი - 2023 წელი

 ♦ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ განცხადებების რეესტრი - 2022 წელი


ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების, პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და კვორუმის არარსებობის გამო გადადებული სხდომების შესახებ


ინფორმაცია 2023 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდიში კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების გაცდენების და კვორუმის არარსებობის გამო გადადებული სხდომების რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების გაცდენების და კვორუმის არარსებობის გამო გადადებული სხდომების რაოდენობა

ინფორმაცია 2023 წლის საგაზაფხულო სესიის პერიოდიში კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების გაცდენები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიის, 21 აპრილის პლენარული სხდომის გაცდენები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენები

ინფორმაცია 2020-2021 წლების პერიოდიში კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის მორიგი და რიგგარეშე პლენარული სხდომების არასაპატიო გაცდენები

ინფორმაცია 2019 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდში კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიების პერიოდიში პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის საშემოდგომო და 2019 წლის საგაზაფხულო სესიების პერიოდიში კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიების პერიოდში პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენი დეპუტატების შესახებ


მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა


✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2023 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2022 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2021 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2020 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2019 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2018 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2017 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახე

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2016 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2015 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2014 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2013 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ


განცხადებები