» უმაღლესი საბჭოს თვითშეფასების ანგარიში ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე

» უმაღლესი საბჭოს აპარატის მიერ მომზადებული ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიშის სამუშაო ვერსია (ანგარიში - pdf)

» უმაღლესი საბჭოს შენობის მისაწვდომობის კონცეფცია

» უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის მისაწვდომობის კონცეფცია 

» ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის კალენდარი  

» ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა 

» OPEN GOVERNANCE ACTION PLAN - 2020-2021

» საკონსულტაციო ჯგუფის შემოთავაზებული რეკომენდაციები

» ღია მმართველობის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობა

» ღია მმართველობის საბჭოს სხდომები

» ღია მმართველობის საბჭოს სხდომის ოქმები

» ღია მმართველობის საბჭოს დებულება

» ღია მმართველობის საბჭოს წევრები

» ოფიციალური დოკუმენტები