✦ კაბინეტის უფროსი:

    - სულხან დუმბაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 70


 თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ირინე ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 70


✦ თავმჯდომარის თანაშემწე:

  - ლია ახვლედიანი    -  ტელ:  +995(0) 32 228 54 00 70


✦ თავმჯდომარის მრჩეველი:

  - ასლან ლორთქიფანიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 70