✦ დეპარტამენტის უფროსი


✦ უფროსი სპეციალისტი

✦ უფროსი დამხმარე მოსამსახურე

✦ დამხმარე მოსამსახურე

✦ დამხმარე მოსამსახურე


♦ დეპარტამენტის დებულება    (MS Word)