კონკურსი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსი


• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν6 კონკურსის გამოცხადების შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი