უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფცია


   უმაღლესი საბჭოს სტრატეგია 2021-2024


 ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა


 საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა


 ვებგვერდის მისაწვდომობის კონცეფცია 


  შენობის მისაწვდომობის კონცეფცია 


 აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022


 ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022


 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022


 საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022


 საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022


 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა-2021-2022