კონკურსი

 ამჟამად უმაღლეს საბჭოში კონკურსი არ არის გამოცხადებული