უმაღლესი საბჭოს სტრატეგია 2021-2024


    უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფცია


   ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა


   საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა


   ვებგვერდის მისაწვდომობის კონცეფცია 


  შენობის მისაწვდომობის კონცეფცია 


   აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა


   ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა 


    განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა


   საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო


   საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა


   ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა