✦ დეპარტამენტის უფროსი:

ვაჟა ცეცხლაძე  ტელ: +995(0) 32 228 54 33, მობ: 598 09-09-07


იურიდიული განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი/საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

- გელა ღოღობერიძე -  ტელ: +995(0) 32 228 54 47, მობ: 577 41 2104

✦ უფროსი სპეციალისტი:
- მამუკა აბულაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 43, მობ: 577 28 90 01

✦ დამხმარე მოსამსახურე:

- გია სურმანიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 43


ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი:
   - მანანა ჯორბენაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 40, მობ: 577 74 71 41

✦ უფროსი სპეციალისტი:
   - თეა ხიტირი - ტელ: +995(0) 32 228 54 40

✦ უფროსი სპეციალისტი:

  - მარიამ დავითაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 43

✦ დამხმარე მოსამსახურე:

- შორენა თურმანიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 43


♦ დეპარტამენტის დებულება