აპარატის უფროსი:
ნაირა აბულაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 60


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
თეა ხოშტარია - ტელ: +995(0) 32 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნატო აბუსელიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნონა ტაკიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნინო ანთიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 63