აპარატის უფროსი:
ბაკურ ბოლქვაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 29


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
მადონა ლომინაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 78


უფროსი სპეციალისტი:
ეკატერინე ბერიძე ტელ: +995(0) 32 228 54 76


უფროსი სპეციალისტი:
ირაკლი აბაშიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 76


უფროსი სპეციალისტი:
თამაზ ქობულაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 76