აპარატის უფროსი:
ჯამბულ კურცხალიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 26


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
გიორგი დავითაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 51


უფროსი სპეციალისტი:
ანზორ დუმბაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
ნაზი ჯინჭარაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
დავით წულუკიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 50