გაბაიძე დავით

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

არჩევის ფორმა: პროპორციული წესით, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 10 აგვისტო, 1980

ტელეფონი: (0322) 28 54 00

ელფოსტა: davitgabaidze@gmail.com

განათლება: უმაღლესი
2018 წლიდან დღემდე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი
მიმდინარე საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-5 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

- უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

- ფრაქცია "ქართული ოცნების" წევრი

სამუშაო გამოცდილება:
2016-2020 წწ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-4 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
01.04.2014-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
03.2013-01.04.2014 -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
05.12.2012-03.2013 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
05.2012-04.2014 - შპს ,,მომავლის სახლი“, იურისტი
08.2010-12.2012 - შპს ,,გაბაიძე და პარტნიორები“; პარტნიორი, ადვოკატი
2002-2012 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
11.2007- 12.2012 - დავით გაბაიძის საადვოკატო ბიურო, ადვოკატი
03.2011-04.2012 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული კლინიკის კოორდინატორი
2009-2011 - შპს ,,გიგერო“, იურისტი
2007–2009 - ერთობლივი საქმიანობის – ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,გორგასალი74“, იურისტი
05. 2006 –11.2007 - აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მთ. სპეციალისტი
2005–2006 - სსიპ „ბათუმის ზღვისპირა პარკის“ იურიდიული განყოფილების უფროსი
2004–2005 - შპს ,,ნორმა“, ადვოკატი
2002-2004 - ხულოს რაიონული საკრებულოს წევრი
2002-2004 - ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლა, უფროსი მასწავლებელი
დამატებითი ინფორმაცია
2018–2019 წწ. -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე
2016–2017 წწ. -  საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
2015-დან - დღემდე - ევროპის რეგიონთა ასამბლეის რეგიონალური ექსპერტი
2005-2016 - სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ დამფუძნებელი, წევრი
2012- სსიპ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“ მედიაციის ცენტრის მედიატორი
2011-2012 - შპს ,,ბათუმის მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი”, არბიტრი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
,,საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობა“ - გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი - 2009 წ.
,,ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეცვლა და გაუქმება" - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები ++, თბ., 2011 წ.
საკვალიფიკაციო გამოცდები:
მარტი, 2013 - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით
ნოემბერი, 2005 - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა - საერთო სპეციალიზაციით
სექტემბერი, 2004 - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - საერთო სპეციალიზაციით
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი

Facebook 

https://www.facebook.com/tavmjdomare.davitgabaidze/about/?ref=page_internal 

Twitter 
https://twitter.com/davit_gabaidze