აპარატის უფროსი:
ლეილა ღოღობერიძე-კეკელიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 34


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
მამუკა კაკაბაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 36


უფროსი სპეციალისტი:
კახა ფუტკარაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 36


უფროსი სპეციალისტი:
მარინე მანელიშვილი - ტელ: +995(0) 32 228 54 84


უფროსი სპეციალისტი:
ინგა რომანაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 34