✦ დეპარტამენტის უფროსი:
   - გიორგი ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 45, მობ: 599 60 09 09


   საორგანიზაციო განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი:
   - ინგა ბერძენიშვილი - ტელ: +995(0) 32 228 54 44, მობ: 577 76 52 52

✦ უფროსი სპეციალისტი:
  - დიანა დიასამიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 86, მობ: 577 30 40 05

✦ უფროსი სპეციალისტი:

   - მირანდა დიასამიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 86, მობ: 598 24 99 05

უფროსი სპეციალისტი: 

  - მზევინარ ძირკვაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 86

✦ დამხმარე მოსამსახურე:

  - ვახტანგ თავბერიძე ტელ: 


   საქმისწარმოების განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი:
   - ნინო მაღლაკელიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 53, მობ: 577 28 90 53

✦ უფროსი სპეციალისტი:
   - მარინა ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 45 24, მობ: 577 28 90 27

✦ უფროსი სპეციალისტი:
  - იზოლდა კვირკველია - ტელ: +995(0) 32 228 54 89, მობ: 577 28 90 14

✦ უფროსი სპეციალისტი:
  - ლელა პეტრიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 48, მობ: 577 99 00 29

✦ უფროსი სპეციალისტი:
   - მედეა კონცელიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 89, მობ: 577 28 90 05


♦ დეპარტამენტის დებულება