✦  აპარატის უფროსი

   - ზურაბ ჭურკვეიძე - ტელ: +995(0) 32 2-28-54-25


✦  მოადგილე

   - დავით დუმბაძე ტელ: +995(0) 32 2-28-54-30


✦  მანდატური

   - მუხრან ხალვაში ტელ: +995(0) 32 2-28-54-30


✦ ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/მანდატური

   - ზვიად ხალვაში        +995(0) 32 2-28-54-30