აპარატის უფროსი:
პაატა კეშელავა - ტელ: +995(0) 32 228 54 77


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
მერაბ ბოლქვაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 28


უფროსი სპეციალისტი:
ბადრი შარაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 28


უფროსი სპეციალისტი:
ლალი აბსავა - ტელ: +995(0) 32 228 54 27


უფროსი სპეციალისტი:
ზურაბ თავბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 28