აპარატის უფროსი:
ირაკლი ცეცხლაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 35


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
 ლელა სურმანიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
მაყვალა ჩიხლაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
ნანა დავითაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
ლელა ჩაკვეტაძე - მისაღები ტელ: +995(0) 32 228 54 71