საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

აპარატის სტრუქტურა და ფუნქციები

✦  აპარატის უფროსი

     - რამაზ ბოლქვაძე - ტელ: 2-28-54-25

✦  მოადგილეები

   - რომან ბოლქვაძე - ტელ: 2-28-54-47;
   - ვლადიმერ ხუბულავა - ტელ: 2-28-54-35

✦  აპარატის უფროსის თანაშემწე

     - ცირა ხაჯიშვილი - ტელ: 2-28-54-65

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

- კაბინეტის უფროსი: ზაურ ახვლედიანი - ტელ: 228 54 70
- თავმჯდომარის თანაშემწე: ირინე ბერიძე - ტელ: 228 54 70
- თავმჯდომარის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი: მარიამ ქიქავა - ტელ: 228 54 91
- მთავარი სპეციალისტი - მდივანი: ლალი ბერიძე - ტელ: 228 54 00

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო

- სამდივნოს უფროსი: დავით დიასამიძე - ტელ: 228 54 82
- თანაშემწე: ბადრი ცინცქილაძე - ტელ: 228 54 81
- უფროსი სპეციალისტი: ირაკლი გვარამია


✦  იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი
✦  საერთო დეპარტამენტი (საფინანსო-სამეურნეო და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის)
✦  საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი
✦   საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროტოკოლის დეპარტამენტი
✦  ბუღალტერია

✦  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის აპარატი

✦  ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატი
✦  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -აჭარის“ აპარატი
✦  ფრაქცია „ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“ აპარატი
✦  ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აპარატი