• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო

     სამდივნოს უფროსი:

    - ვაჟა მეგრელიძე  - ტელ: 228 54 82


    თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე:

    - გიორგი ბერიძე - ტელ: 228 54 81


    სამდივნოს თანამშრომელი:

    - ირაკლი გვარამია - ტელ: 228 54 81