საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
- გიორგი ბერიძე - ტელ: 228 54 45, მობ: 577 29 81 70

საორგანიზაციო განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
- ინგა ბერძენიშვილი - ტელ: 228 54 44, მობ: 577 76 52 52

მთავარი სპეციალისტი:
- დიანა დიასამიძე - ტელ: 228 54 86, მობ: 577 30 40 05

წამყვანი სპეციალისტი:

- მირანდა დიასამიძე - მობ: 598 24 99 05
უფროსი სპეციალისტი:
- დავით შანთაძე - ტელ: ტელ: 228 54 56

საქმისწარმოების განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
- ნინო მაღლაკელიძე - ტელ: 228 54 53, მობ: 577 28 90 53

მთავარი სპეციალისტი:
- ლელა პეტრიძე - ტელ: 228 54 48, მობ: 577 99 00 29

მთავარი სპეციალისტი - სტილისტ-რედაქტორი:
- მზევინარ ძირკვაძე 595 50 96 31

მთავარი სპეციალისტი - არქივარიუსი:
- მარინა ბერიძე - ტელ: 228 45 24, მობ: 577 28 90 27

მთავარი სპეციალისტი:
- იზოლდა კვირკველია - ტელ: 228 54 89, მობ: 577 28 90 14

წამყვანი სპეციალისტი:
- მედეა კონცელიძე - ტელ: 228 54 89, მობ: 577 28 90 05

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი