საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
მაია ხაჯიშვილი - ტელ: 228 54 33, მობ: 577 5811 41

იურიდიული განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
გელა ღოღობერიძე - ტელ: 228 54 47, მობ: 577 41 2104

უფროსი სპეციალისტი:
მამუკა აბულაძე ტელ: 228 54 43, მობ: 577 28 90 01

უფროსი სპეციალისტი:
 ვაჟა ცეცხლაძე  ტელ: 228 54 43: 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:
განყოფილების უფროსი:
მანანა ჯორბენაძე - ტელ: 228 54 40, მობ: 577 74 71 41

უფროსი სპეციალისტი:
თეა ხიტირი - მობ: 228 54 40

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი