✦ იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
ვაჟა ცეცხლაძე  ტელ: 228 54 33, მობ: 598 09-09-07


იურიდიული განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
- გელა ღოღობერიძე -  ტელ: 228 54 47, მობ: 577 41 2104

უფროსი სპეციალისტი:
- მამუკა აბულაძე ტელ: 228 54 43, მობ: 577 28 90 01

უფროსი სპეციალისტი:
 -                    ტელ: 228 54 43: 

უმცროსი სპეციალისტი:

მარიამ გუგუნავა - ტელ: 228 54 43: ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:
განყოფილების უფროსი:
- მანანა ჯორბენაძე - ტელ: 228 54 40, მობ: 577 74 71 41

უფროსი სპეციალისტი:
- თეა ხიტირი - ტელ: 228 54 40

უფროსი სპეციალისტი:

- მარიამ დავითაძე - ტელ: 228 54 43