საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
მაია ხაჯიშვილი - ტელ: 228 54 33, მობ: 577 5811 41

იურიდიული განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
გელა ღოღობერიძე - ტელ: 228 54 47, მობ: 577 41 2104

მთავარი სპეციალისტი:
-- ტელ: 228 54 43, მობ: 577 28 90 09

წამყვანი სპეციალისტი:
მამუკა აბულაძე - ტელ: 228 54 47, მობ: 577 28 90 01

საკადრო საკითხთა განყოფილება:
განყოფილების უფროსი:
მანანა ჯორბენაძე - ტელ: 228 54 40, მობ: 577 74 71 41

მთავარი სპეციალისტი:
თეა ხიტირი - მობ: 228 54 40

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი