• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ლეილა ღოღობერიძე-კეკელიძე - ტელ: 228-54-34


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
სოფიო კობალაძე - ტელ: 228-54-36


უფროსი სპეციალისტი:
კახა ფუტკარაძე - ტელ: 228 54 36


უფროსი სპეციალისტი:
მარინე მანელიშვილი - ტელ: 228 54 84


უფროსი სპეციალისტი:
ინგა რომანაძე - ტელ: 228 54 34