✦ ბუღალტერია

მთავარი ბუღალტერი:
                              - ტელ: 228 54 49

უფროსი სპეციალისტი:
ნინო თავდგირიძე  - მთავარი ბუღალტერის მ/შ. ტელ: 228 54 49

უფროსი სპეციალისტი:
ნიკა დარჩია  - ტელ: 228 54 49

განცხადებები