საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

• საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
პაატა კეშელავა - ტელ: 228-54-77


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
რუსუდან ბასკურიძე - ტელ: 228-54-28


უფროსი სპეციალისტი:
ბადრი შარაძე - ტელ: 228 54 28


უფროსი სპეციალისტი:
ლალი აბსავა - ტელ: 228 54 27


უმცროსი სპეციალისტი:
ზურაბ თავბერიძე - ტელ: 228 54 28

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი