• აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ჯამბულ კურცხალიძე - ტელ: 228-54-26


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
გიორგი დავითაძე - ტელ: 228-54-51


უფროსი სპეციალისტი:
ანზორ დუმბაძე - ტელ: 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
ნაზი ჯინჭარაძე - ტელ: 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
დავით წულუკიძე - ტელ: 228 54 50