საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
                         - ტელ: 228 54 73, მობ: 577 41 26 12

საფინანსო განყოფილება

განყოფილების უფროსი
ილია თურმანიძე - ტელ: 228 54 59, მობ: 599 94 42 96

უფროსი სპეციალისტი
თამაზ დოლიძე - ტელ: 228 54 30, მობ: 599 94 42 96


ლოჯისტიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი:
ვლადიმერ ჭყონია - ტელ: 228 54 38, მობ: 577 55 22 12

უფროსი სპეციალისტი:
მინდია ფალავანდიშვილი - ტელ: 228 54 68, მობ: 577 58 48 13

უმცროსი სპეციალისტი:
რუსუდან ბერიძე - ტელ: 228 54 68, მობ: 577 28 90 19

უმცროსი სპეციალისტი:
კობა ადეიშვილი 228 54 73

შრომითი ხელშეკრულება

კუკური კუკულავა

შრომითი ხელშეკრულება

ოთარ კოჩალიძე

შრომითი ხელშეკრულება

ნუგზარ მახარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ლევან ვარშანიძე

შრომითი ხელშეკრულება

თამარ კალფა

შრომითი ხელშეკრულება

ვერა ბრაკალოვა

შრომითი ხელშეკრულება

ლელა კარტოზია

შრომითი ხელშეკრულება

მანანა ფარტენაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ნარგული ცეცხლაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ჟუჟუნა ცენტერაძე

შრომითი ხელშეკრულება

სერგო იაჩმენევი

შრომითი ხელშეკრულება

გურამ ფუტკარაძე

 


სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისა და ექსპლუატაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი:
პლატონ მანჯგალაძე 228 54 54

უფროსი სპეციალისტი:
ზვიად ფარტენაძე 228 54 69

შრომითი ხელშეკრულება

ჯიმშერ გორგაძე

შრომითი ხელშეკრულება

არჩილ ბერიძე

შრომითი ხელშეკრულება

მურმან სვანიძე

შრომითი ხელშეკრულება

ვალერი ჩერემისინი

შრომითი ხელშეკრულება

იაშა შავლიძე

შრომითი ხელშეკრულება

პაატა ჯინჭარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ლაშა ანანიძე

შრომითი ხელშეკრულება

დიმიტრი იანგოვი

შრომითი ხელშეკრულება

რობერტ აკოპოვი

შრომითი ხელშეკრულება

რამაზ მეგრელიძე

შრომითი ხელშეკრულება

როსტომ კალანდაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ჯემალ გორგილაძე

შრომითი ხელშეკრულება

მალხაზ ჯაფარიძე

შრომითი ხელშეკრულება

დავით ჩხენკელი

შრომითი ხელშეკრულება

ლაშა ჩხარტიშვილი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი