საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ საერთო დეპარტამენტი (საფინანსო-სამეურნეო და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის)

დეპარტამენტის უფროსი:
- თამაზ სალუქვაძე - ტელ: 228 54 73, მობ: 577 41 26 12

საფინანსო უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი
ილია თურმანიძე - ტელ: 228 54 59, მობ: 599 94 42 96

მთავარი სპეციალისტი
თამაზ დოლიძე - ტელ: 228 54 30, მობ: 599 94 42 96


სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
ვლადიმერ ჭყონია - ტელ: 228 54 38, მობ: 577 55 22 12

მთავარი სპეციალისტი:
მინდია ფალავანდიშვილი - ტელ: 228 54 68, მობ: 577 58 48 13

უფროსი სპეციალისტი აღმრიცხველი:
რუსუდან ბერიძე - ტელ: 228 54 68, მობ: 577 28 90 19

უფროსი სპეციალისტი:
კობა ადეიშვილი 228 54 73


სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისა და ექსპლუატაციის განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
პლატონ მანჯგალაძე 228 54 54

მთავარი სპეციალისტი:
ზვიად ფარტენაძე 228 54 69

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი