• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

    

    კაბინეტის უფროსი:

    - ზაურ ახვლედიანი - ტელ: 228 54 70


   თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ირინე ბერიძე - ტელ: 228 54 70


  თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ხათუნა ნაყეური - ტელ: 228 54 70


  თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ნათია რამიშვილი - ტელ: 228 54 00

    - ნინო მელქაძე - ტელ:  228 54 00


 თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - რამაზ ბოლქვაძე - ტელ: 228 54 30