საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

    

    კაბინეტის უფროსი:

    - ზაურ ახვლედიანი - ტელ: 228 54 70    
თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ირინე ბერიძე - ტელ: 228 54 70


    თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ხათუნა ნაყეური - ტელ: 228 54 70


    თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - სოფიო კონცელიძე - ტელ: 228 54 00


    - მარიამ ქიქავა - ტელ: 228 54 00