• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

    

    კაბინეტის უფროსი:

    - ასლან ლორთქიფანიძე - ტელ: 228 54 70


   თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ირინე ბერიძე - ტელ: 228 54 70


  თავმჯდომარის თანაშემწე:

    - ხათუნა ნაყეური - ტელ: 228 54 70


  თავმჯდომარის თანაშემწე:

   - ირაკლი ბერიძე - ტელ: 228 54 70


თავმჯდომარის თანაშემწე:

  - ნინო მელქაძე - ტელ:  228 54 00 70