საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

• ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ბაკურ ბოლქვაძე - ტელ: 228-54-29,


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
თამარ წილოსანი - ტელ: 228-54-78


უფროსი სპეციალისტი:
ეკატერინე ბერიძე ტელ: 228 54 76


უფროსი სპეციალისტი:
ირაკლი აბაშიძე - ტელ: 228 54 76


უმცროსი სპეციალისტი:
თამაზ ქობულაძე - ტელ: 228 54 76

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი