საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

• საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ირაკლი ცეცხლაძე - ტელ: 228-54-35


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
                        - ტელ: 228-54-35


უფროსი სპეციალისტი:
მაყვალა ჩიხლაძე - ტელ: 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
ნანა დავითაძე - ტელ: 228 54 35


უმცროსი სპეციალისტი:
ლელა ჩაკვეტაძე - მისაღები ტელ: 228 54 71

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი