საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

• განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ნაირა აბულაძე - ტელ: 228-54-60


კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე:
აკაკი ძნელაძე - ტელ: 228-54-60


უფროსი სპეციალისტი:
ნატო აბუსელიძე - ტელ: 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნონა ტაკიძე - ტელ: 228 54 60


უმცროსი სპეციალისტი:
ნინო ანთიძე - ტელ: 228 54 63


შრომითი ხელშეკრულება 

თეიმურაზ კერვალიშვილი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი