• განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ნაირა აბულაძე - ტელ: 228-54-60


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
თეა ხოშტარია - ტელ: 228-54-60


უფროსი სპეციალისტი:
ნატო აბუსელიძე - ტელ: 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნონა ტაკიძე - ტელ: 228 54 60


უფროსი სპეციალისტი:
ნინო ანთიძე - ტელ: 228 54 63