css3 dropdown menu by Css3Menu.com

განცხადებები


ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი
ბაკურ ბოლქვაძე
კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე
თამარ წილოსანი
მთავარი სპეციალისტი
ეკატერინე ბერიძე
წამყვანი სპეციალისტი
ირაკლი აბაშიძე
უფროსი სპეციალისტი - მდივან-რეფერენტი
თამაზ ქობულაძე« უკან დაბრუნება

დღის წესრიგი

31 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა

30 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 30 მარტის შუახევის მუნიციპალიტეტში გასვლითი სხდომა

28 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 28 მარტის №9 სხდომა

22 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

16 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა
Copyright © 2015  ყველა უფლება დაცულია