სამართლებრივი კვლევების კონკურსი

08.04.2024

კონკურსი სამართლებრივი კვლევების მოსამზადებლად თემებზე: თემა 1: ადრეული ქორწინების პრობლემა აჭარაში - სიტუაციისა და კანონმდებლობის კვლევა, შესაძლო გადაწყვეტის გზების შემოთავაზება  თემა 2: შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა კანონმდებლობის მეშვეობით (შედარებით-სამართლებ ...