აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 23 ოქტომბრის №25 სხდომა

22 ოქტომბერი

                 

                                                     დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი
                                                                         

                                                                        12:00 სთ.


 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“;
(№66 18.09.2018, ავტორი და ინიციატორი _ ვლადიმერ მგალობლიშვილი)
  მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ (№68 18.10.2018, ავტორი: აჭარის არ მთავრობის აპარატი, ინიციატორი _ აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე)
  მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.


3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
   მომხსენებელი: მაია ხაჯიშვილი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი