აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 ოქტომბერი


15.10.2018 წ.         14:00 სთ.


დღის  წესრიგი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

  განათლების  ხელშეწყობის შესახებ   (01-88/66 18.09.2018 წ.)

         

      მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
     

   2. სხვადასხვა.