აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა

28 მაისი

                                 დ ღ ი  ს    წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი                        

                                                                                      

2018 წელი, 28 მაისი               12:00 საათი

                                                                       

     1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

         მომხსენებელი:  რამაზ ბოლქვაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

 

  1. სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი