დავით გაბაიძემ საქართველოს პარლამენტს აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო პაკეტი მეორე მოსმენით წარუდგინა

30.11.2021

 საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები მეორე მოსმენით განიხილეს.  აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი - ,,სახელმწიფო ბაჟის”, ,,სახელმწიფო ქონების” და ,,ბუნებრივი რესურსებით ...

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30.11.2021

 საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მორიგ სხდომაზე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების -ა(ა)იპ ,,ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ 2020 წლის და 2021 წლის 10 თვის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცია მოისმინეს. შესაბამისი მოხსენება ,,ბათუმის ინკუბატორ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30.11.2021

30 ნოემბერი,  2021წ.    14:00სთ.                          დღის წესრიგი         ა(ა)იპ ,,ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ 2020 წლის და 2021 წლის 10 თვის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციის გან ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30.11.2021

30 ნოემბერი, 2021წ.     12:00სთ.              დღის წესრიგი                  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტ ...

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30.11.2021

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მორიგ სხდომაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მოუსმინეს. ზაზა შავაძემ 2021 წლის იანვრიდან დღემდე  „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციისა ...

აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები საქართველოს პარლემნტის პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილება

25.11.2021

აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე მეორე მოსმენით წარადგინა აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები. საკანონმდებლო პაკეტი - ,,სახელმწიფო ბაჟის”, ,,სახელმწიფო ქონების” და ,,ბუნებ ...