აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2021 წლის17 ნოემბრის №19 სხდომა

17.11.2021

12:00სთ.                              დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;        მომხსენებელი: მარინ ...

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიურომ 2021-2024 წლების სტრატეგია, ინსტიტუციური განვითარებისა და საკომუნიკაციო სტრატეგიული დოკუმენტები დაამტკიცა

17.11.2021

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიურომ 2021-2024 წლებისთვის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციური განვითარებისა და საკომუნიკაციო სტრატეგია დაამტკიცა თანმხლები სამოქმედო გეგმებით. დოკუმენტები შესაბამისი სფეროს ექსპერტთა ჯგუფის ხელშეწყობით, უმაღლესი საბჭოს შიდა და გარე დაინტერესებული მხარე ...

ბიუროს სხდომა

17.11.2021

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს რიგით მე-19 სხდომაზე, დღის წესრიგის პირველ საკითხად 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულება მიმოიხილეს. საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის - მარინე გვიანიძის მიერ წარმოდგენილი საკითხი ბიურომ ცნობად მიიღო. ბიურომ მხარი დაუჭირ ...