30 ნოემბერი

30 ნოემბერი,  2021წ.    14:00სთ.                         

დღის წესრიგი       

 ა(ა)იპ ,,ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ 2020 წლის და 2021 წლის 10 თვის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციის განხილვა.

 

         მომხსენებელი: ა(ა)იპ ,,ბათუმის ინკუბატორის“ დირექტორი - კახა შავაძე    

მიბმული ფაილები