კომიტეტის თავმჯდომარე:

ვლადიმერ მგალობლიშვილი - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე:

მედეა ვასაძე - ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" 


კომიტეტის წევრები:

დავით ბაციკაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

ირაკლი ჭეიშვილი - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

ფრიდონ ფუტკარაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


• კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა 

• კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა 

• კომიტეტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა 

• კომიტეტის დებულება• კომიტეტის აპარატი
• კომიტეტის აპარატის დებულება


 კომიტეტის ანგარიშები:


• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ 

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2021-31.12.2022

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2020-01.09.2021

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2019-01.09.2020

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2018-01.09.2019

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 01.09.2017-01.09.2018

• ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2016 წლის 28 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

 ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

 ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

 ანგარიში - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2014 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის