მიმდინარე კონკურსი


შიდა კონკურსი


ინფორმაცია მე-2 ეტაპზე გადასული კონკურსანტების და გასაუბრების თარიღის შესახებ


♦ ბრძანება Ν10/01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საკონკურსო კომისიის წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


♦ ბრძანება Ν6 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ჩატარებული კონკურსები


• ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის მიერ გამოცხადებული ღია, დახურული და შიდა კონკურსის შესახებ - 7.03.2022 


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსი (6.11.2019-8.01.2020)


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსი - 27.08.2019-25.10.2019


• ინფორმაცია ფოტოგრაფის ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადებული გამარტივებული საჯარო კონკურსის შესახებ - მარტი, 2019   I ეტაპის შედეგები     გასაუბრების ეტაპის შედეგები


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსი - 29.08.2018-01.11.2018

 

• უმაღლესი საბჭოს აპარატი - ღია და დახურული კონკურსი - 28.03.2018წ.-25.05.2018წ.


• ინფორმაცია უმაღლეს საბჭოში ჩატარებული სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ (31.01.2018წ.-22.02.2018წ.)