განკარგულება №4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

28.10.2023

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №4  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ        ქალაქი ბათუმი             ...

ბიუროს სხდომა

28.10.2023

     აჭარის უმაღლესი საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე, საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატებს შეარჩევენ.       გადაწყვეტილება კანონმდებლებმა 28 ოქტომბრის ბიუროს სხდომაზე მიიღეს, რომელს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 28 ოქტომბრის №17 სხდომა

28.10.2023

12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატთა საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი