28 ოქტომბერი

12:00 სთ


დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი


საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატთა საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები