ბათუმში, საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს სემინარი - „ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები“ გაიმართა

19.11.2022

 "სიმბოლიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან სხვა ნიშნებთან ერთად, რითაც სახელმწიფოს ახასიათებენ, ერთ-ერთ მთავარ ნიშანს სწორედ სიმბოლიკა წარმოადგენს", - აღნიშნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ სემინარის გახსნისას.  ღონისძიების მონაწილეებს მიესალმნენ - საქართველოს პა ...