ბიუროს სხდომა

02.11.2022

  „პირველად ჩვენი რეგიონის ისტორიაში, რესპუბლიკური ბიუჯეტი 507 მილიონ ლარს აჭარბებს და ველოდებით კიდევ უფრო კარგ საპროგნოზო მაჩვენებლებს“, - განაცხადა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს სხდომაზე, რომელზეც პირველ საკითხად 2023 წლის რესპუბლიკური ბ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 2 ნოემბრის №17 სხდომა

02.11.2022

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/37, 31.10.2022წ.); მომხსენებელი: მარინ ...