საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

17.11.2022

  2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტი და 2023–2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი  განიხილეს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მორიგ სხდომაზე. შესაბამისი მოხსენებით წამყვანი კომიტეტის წინაშე, ამჯერადაც, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე წ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

17.11.2022

დღის წესრიგი12:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ’’ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023–2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ...