კომიტეტის თავმჯდომარე:

ფრიდონ ფუტკარაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

მამული სურმანიძე - ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალუღი მოძრაობა"


კომიტეტის წევრები:

მარინე გვიანიძე -ფრაქცია "ქართული ოცნება"

ტიტე აროშიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

ნადიმ ვარშანიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


• კომიტეტის 2023-2024 წლების სომოქმედო გეგმა 

• კომიტეტის 2021-2022 წლების სომოქმედო გეგმა 

• კომიტეტის დებულება


• კომიტეტის აპარატი
• კომიტეტის აპარატის დებულება


 კომიტეტის ანგარიშები:

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2021 წლის 1 სექტემბრიდან 2022 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2019 წლის 1 სექტემბრიდან 2020 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2018 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2016 წლის 1 სექტემბრიდან 2017 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2014 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის