ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და ა(ა)იპ - "ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის - 4 ნოემბერი, 2022 წელი

  თანამშრომლობის მემორანდუმი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტს შორის - 28 სექტემბერი, 2021 წელი

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შორის, 21 მაისი, 2021 წელი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის, 15.02.2021 წელი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - 23 სექტემბერი, 2019 წელი

განაცხადი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და სილეზიის სავოევოდოს სეიმიკს შორის თანამშრომლობის შესახებ - 17 სექტემბერი, 2019 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და ბრანდენბურგის ლანდტაგს შორის გაფორმებული ორწლიანი სამუშაო გეგმა - 06 დეკემბერი, 2018 წელი

 ოდესის რეგიონულ საბჭოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - 06 სექტემბერი, 2018 წელი 

 საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - 14 ივნისი, 2018 წელი

 განაცხადი ქვემო სილეზიის სავოევოდოს საბჭოსა (სეიმიკი) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს   ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, 2017 წელი

  მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს შორის, 2016 წელი 

 შეთანხმება - ტერნოპოლის საოლქო საბჭოსა და უმაღლეს საბჭოს შორის, 2014 წელი

 მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ა(ა)იპ “მწვანე ჯგუფს“ შორის, 2014 წელი

 მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ა(ა)იპ“ახალგაზრდულ უმაღლეს საბჭოს შორის“, 2014 წელი

 მემორანდუმი - ბრანდერბურგის მიწის პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოს შორის, 2013 წელი