ბრძანება - ზოგიერთი პროფესიული საჯარო მოხელის სამუშაო აღწერილობების დამტკიცების შესახებ

04.07.2024

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის ბრძანება - უმაღლესი საბჭოს აპარატის - ზოგიერთი პროფესიული საჯარო მოხელის სამუშაო აღწერილობების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება - ზოგიერთი პროფესიული საჯარო მოხელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

04.07.2024

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება #21 - უმაღლესი საბჭოს აპარატის ზოგიერთი პროფესიული საჯარო მოხელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება - უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

04.07.2024

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება N20 - „უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ 

განცხადებები

პრეს-რელიზი