აჭარის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია

08.12.2023

  აჭარის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი მიღებულია. პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტს უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე უძღვებოდა, 13-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.   კანონის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის გადამუშავებულ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა

08.12.2023

8 დეკემბერი,  2023 წელი  12:00 სთ  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკ ...

№84-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“

08.12.2023

ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო