ბიუროს სხდომა

06.12.2023

 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ გადამუშავებულ კანონის პროექტს და 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი 10 დეკემბრამდე განიხილავს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ბიუროს დღევანდ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 6 დეკემბრის №21 სხდომა

06.12.2023

12:00 სთ. დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/56, 31.10.2023წ.). გადამუშავებული ვარ ...