ბიუროს სხდომა

21 მარტი

18:00სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის შემადგენლობის ცვლილების შესახებ. მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

21 მარტი

21 მარტი, 2024 წელი 12:00 სთდ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.მომხსენებელი: ზაზა შავაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკ ...

აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

20 მარტი

დღის წესრიგი20 მარტი, 2024 წელი12:30 საათი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა-დამტკიცება.    მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 2. აჭარის ...

უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2024 წლის 20 მარტის №2 სხდომა

20 მარტი

12:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/59, 21.02.2024წ.);    მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - აჭარის ავტონ ...

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19 მარტი

19.03.2024 წ. 15:00 სთ. დღის წესრიგი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა-დამტკიცება; მომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა& ...

საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 მარტი

15 მარტი, 2024 წელი 12:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლ ...